Prawo autorskie i Własność Intelektualna

Dostałeś wezwanie do zapłaty?

Kancelaria GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni jest pionierem na polskim rynku w zakresie walki z podmiotami, które naruszają prawa autorskie twórców poprzez bezprawne rozpowszechnianie utworów, głównie za pośrednictwem  Internetu.

Nasza Kancelaria współpracuje z wieloma firmami, które prowadzą systematyczny nadzór oraz monitoring pod względem naruszania praw autorskich twórców. Należy bowiem wskazać, iż bezprawne rozpowszechnianie utworów takich jak np. filmy, utwory muzyczne, literackie jest przestępstwem, za które grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Jednocześnie właścicielom praw autorskich przysługuje roszczenie o naprawienie szkody od sprawców tego przestępstwa.

W przypadku nawiązania współpracy, właściciele praw autorskich otrzymują szczegółowy raport odnośnie uzyskanych kwot odszkodowań oraz czynności podjętych przez Kancelarię w zakresie dochodzenia roszczeń od osób, które naruszyły prawa autorskie twórców do ich utworów.

Dotychczas podjęte przez Kancelarię GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni działania już przełożyły się na znaczne zmniejszenie skali piractwa internetowego, co odczuje każdy z właścicieli praw autorskich.